Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2000 คน

ผู้สมัครแล้ว

2,000 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

สมัครฟรี -- รับสมัครเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 4 เม.ย. 2564
  • รับสมัครวันสุดท้าย 31 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
  • จุดปล่อยตัวสะพานมิตรภาพ2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
  • จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดมุกดาหาร
Event Route

21 KM Half Marathon
รับสูงสุด 221 / 300 คน [ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว]

ชาย ไม่เกิน 19 ปี ฟรีค่าสมัคร 8 คน
ชาย 20-29 ปี ฟรีค่าสมัคร 18 คน
ชาย 30-39 ปี ฟรีค่าสมัคร 54 คน
ชาย 40-49 ปี ฟรีค่าสมัคร 42 คน
ชาย 50-69 ปี ฟรีค่าสมัคร 30 คน
ชาย 70 ปีขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร 0 คน
หญิง ไม่เกิน 19 ปี ฟรีค่าสมัคร 3 คน
หญิง 20-29 ปี ฟรีค่าสมัคร 12 คน
หญิง 30-39 ปี ฟรีค่าสมัคร 21 คน
หญิง 40-59 ปี ฟรีค่าสมัคร 32 คน
หญิง 60 ปีขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร 1 คน

10.5 KM Mini Marathon
รับสูงสุด 539 / 500 คน [ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว]

ชาย ไม่เกิน 19 ปี ฟรีค่าสมัคร 31 คน
ชาย 20-29 ปี ฟรีค่าสมัคร 61 คน
ชาย 30-39 ปี ฟรีค่าสมัคร 71 คน
ชาย 40-49 ปี ฟรีค่าสมัคร 53 คน
ชาย 50-69 ปี ฟรีค่าสมัคร 53 คน
ชาย 70 ปีขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร 2 คน
หญิง ไม่เกิน 19 ปี ฟรีค่าสมัคร 25 คน
หญิง 20-29 ปี ฟรีค่าสมัคร 66 คน
หญิง 30-39 ปี ฟรีค่าสมัคร 79 คน
หญิง 40-59 ปี ฟรีค่าสมัคร 90 คน
หญิง 60 ปีขึ้นไป ฟรีค่าสมัคร 8 คน

5 KM Funrun
รับสูงสุด 1,272 / 1,200 คน [ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว]

ชาย ทั่วไป ฟรีค่าสมัคร 417 คน
หญิง ทั่วไป ฟรีค่าสมัคร 700 คน
Event Description
Event Facebook   Mukdahan HALF Marathon 2021

 

ค่าสมัครฟรี!!  Mukdahan HALF Marathon 2021

 

วันที่กำหนดแข่ง  วันอาทิตย์ วันที่ 4 เมษายน 2564
รับสมัครทั้งหมด 2000 คน (รับเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น)
จุดปล่อยตัว สะพานมิตรภาพ2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

 


 

กำหนดการ

แผนที่เส้นทาง

 

 

 

แบบเสื้อที่ระลึก

 

หมายเหตุ   ผู้สมัครที่อาจจะได้รับเสื้อไม่ตรงไซค์ที่เลือก  เพราะผู้จัดได้จัดเตรียมเสื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยจะให้โอกาสผู้ที่มาลงทะเบียนรับเสื้อมาก่อนได้ก่อนตามไซค์ที่เลือก ถ้าไซค์หมดจะได้รับใกล้เคียงแทน

 

เหรียญที่ระลึก และ โล่รางวัล

 

 สอบถาม ข้อมูลการแข่ง/เส้นทาง/ข้อกำหนดของงาน ได้ที่  086-344-5564 / 065-724-8841  

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://thaimaster.me/